Archiwa kategorii: Reklama w prasie

Gazeta lokalna

Biuletyn miejscowy pod tytułem „Regiony” ukazuje się na obszarze Dolnego Śląska, co więcej – pogranicza z Niemcami i Czechami i ukazuje się co miesiąc. Ogłoszenia ujęte w naszym magazynie de facto nawiązują do problemów dolnośląskich ważnych dla danego miejsca, a szczególnie ludności tu przebywającej. „Regiony” rozmyślnie stanowią pozycję gazetową gratisową rozpowszechnianą ostatnio w rozmaitych, ale celowo wytypowanych do tego punktach, których rejestr Dolnoślązacy będą mogli uzyskać w każdym numerze naszego pisma i na portalu sieciowym.