Przedszkole „Myszka Mepi” Warszawa – Wawer

Przedszkole

Zapraszamy do naszego przedszkola w dzielnicy Radość i Wawer. Zobowiązaniem naszego przedszkola jest zapewnienie dzieciom należytych warunków rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego oraz społecznego, wyrównywanie ewentualnych braków i opóźnień w tym zakresie. Jak i również nakłonienie dziecka do nauki w szkole oraz pomoc pracującym rodzicom w zabezpieczeniu dzieciom opieki wychowawczej. Zapraszamy wszystkich brzdąców do nas – wspaniałe przedszkole – warszawa wawer. Zapewniamy dzieciom najlepsze przygotowanie do późniejszej edukacji szkolnej. Uwzględniamy w tym rozwój: intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy. Szerokie zróżnicowanie zajęć skłania dzieci do uzyskiwania nowych zdolności i wiedzy. Nauczamy ich: tańca, robienia ceramiki, judo oraz wiele wielorakich zabaw sportowych oraz edukacyjnych. Udział we wszystkich zajęciach, warsztatach oraz zabawach umożliwi Państwu i dziecku zrozumieć nasz rytm dnia. Wykorzystujemy tradycyjne i nowatorskie metody pracy z dziećmi. Raz w tygodniu organizowane są zebrania z logopedą i psychologiem. Organizujemy również lekcje w języku angielskim i gimnastykę korekcyjną. Zachęcamy również do zasięgnięcia informacji na temat naszego żłobka – fantastyczny żłobek radość. Ciepło zapraszamy!